CO DĚLÁME

CO DĚLÁME

Poskytujeme společnostem vhodné zaměstnance s požadovanými dovednostmi, a to jak prostřednictvím outsourcingu, tak i prostřednictvím leasingu zaměstnanců. Provádíme nábor, řešíme administrativní záležitosti a vedeme personální a účetní dokumentaci ve vztahu k zaměstnancům. Určený manažer pro styk se zákazníky z naší strany průběžně koordinuje zaměstnanecké záležitosti a poskytuje pomoc ve všech záležitostech. Tato forma zaměstnání je ideální v případě nepravidelné poptávky po zaměstnancích. Je to také řešení pro firmy, které nechtějí generovat dodatečné náklady spojené s personálními a účetními službami pro zaměstnance.

Jako agentura práce nacházíme dočasné zaměstnance, kteří splňují očekávání našich klientů a reagují na poptávku trhu. Dočasné zaměstnání poskytuje našim zákazníkům flexibilitu při reagování na měnící se obchodní cykly okamžitým přizpůsobením úrovně zaměstnanosti aktuální poptávce, zejména v obdobích sezónního růstu tržeb, dovolených plánovaných kmenovými zaměstnanci, včetně mateřské dovolené, nadměrných absencí a fluktuace zaměstnanců, jakož i variabilních výrobních cyklů.

Pokud hledáte práci, pomůžeme vám najít nabídku, která vyhovuje vaší kvalifikaci a preferencím. Pokud jste zaměstnavatel, můžeme vám pomoci při hledání zaměstnanců. V rámci této pomoci získáte podporu při výběru vhodných uchazečů, kteří budou nejprve přijati, projdou vstupním výběrem, a teprve poté k vám budou odesláni na pohovor. Společnosti, které nemají vlastní personální oddělení nebo vlastní skupinu personalistů, se často rozhodnou s námi spolupracovat. Tímto způsobem můžete minimalizovat náklady na nábor a najít vhodné uchazeče.VÁŽÍME SI KLIENTŮ

Najdeme vám zaměstnance, které potřebujete, bez ohledu na odvětví, ve kterém působíte. Každého uchazeče o zaměstnání pečlivě kontrolujeme. Nemusíte se starat o papírování. Obdržíte od nás připravený profil uchazeče a rozhodnete o jeho přijetí.

PEČLIVÝ VÝBĚR

Jako personální agentura se můžeme pochlubit rozsáhlými zkušenostmi. Známe potřeby zaměstnanců i zaměstnavatelů a vždy se snažíme dělat vše pro to, aby dovednosti a kvalifikace našich zaměstnanců odpovídaly povinnostem, které vykonávají. Tím je zajištěno, že práce bude probíhat rychle a efektivně.

JSME PROFESIONÁLOVÉ

Jednou z nejdůležitějších výhod spolupráce s naší společností je náborový proces u zdroje, který využíváme k získávání zákazníků. Co to znamená v praxi? Hledáme uchazeče a firmy sami, a na rozdíl od mnoha jiných agentur nás zprostředkovatelé nezajímají.

PROČ MY?

NAŠE SPOLEČNOST

Díky našim zkušenostem, odhodlání a přesnosti splňujeme očekávání a potřeby našich zákazníků. Vzhledem k tomu, že působíme v různých zemích, jsme schopni udělat mnohem více než společnosti s podobným profilem. Neustálý rozvoj naší skupiny společností je naším životním stylem

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním naší společnosti je zajistit všem zákazníkům přístup k nejlepším možným službám pro poskytování dočasných zaměstnanců při současném zaručení efektivní podpory na nejvyšší úrovni. Splňujeme očekávání našich zákazníků a neustále se vyvíjíme.

NÁŠ TÝM

Jako tým vždy přistupujeme k práci s vášní, což pozitivně ovlivňuje efektivitu našich aktivit. Neustále se učíme, naši zaměstnanci absolvují pravidelná školení, přizpůsobují se měnícím se předpisům a podmínkám na pracovním trhu. Díky neustálému vývoji můžeme pro naše zákazníky udělat ještě více.

KONTAKTUJTE NÁS

Marcel Vojtek

Zástupce společnosti
  • Telefonní číslo: +420 723 200 836
  • E-mal: mvoj@jdmcesko.com
  • Adresa: Nákladní 3179/1, Ostrava, 702 00